Çevre Politikamız


İçerisinde bulunduğumuz Kalıp ve Sera Ekipman İmalat sektörü için çevre ile ilgili oluşturulan tüm yasal mevzuat ve diğer yükümlülüklere uymak
Çevre Yönetim Sistemi oluşturarak tüm gerekliliklerini yerine getirmek,
Tesisimizden kaynaklanan atıkları kaynağında azaltmaya çalışmak ve mümkün olduğunca geri kazanımını sağlamak,
Gelişen teknolojiyi takip edip tesislerimizin verimliliğini en üst seviyede tutarak kayıpları azaltmak,
Sürekli iyileştirme çalışmalarımız sonucu doğal kaynak kullanımını minimize etmek,
Tüm çalışanlarımızı ve ilişkide olduğumuz tüm şahıs ve şirketleri çevre konusunda bilinçlendirmek,
Çevre performansımızı sürekli arttırmak ve yeni yatırımlarımızda da çevresel etkileri göz önünde bulundurmak,